Уважаемый посетитель! Вы используете устаревший браузер, чтобы страница работала правильно, рекомендуется использовать современный браузер.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Zanechaním Váších kontaktníci údajů na stránce udělujete tímto souhlas společnosti Ostrog AVM Group s.r.o.

 2. , se sídlem Záběhlická 1721/41, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 06596746 , zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 284902 (dále jen “Správce”), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení

 • e-mail

 • telefonní číslo

 

 1. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem kontaktování telefonický nebo emailem. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5let.

 

4. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

 

Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím

Např. systémová

Např. Abcde

Např. Tato cookie se používá k ukládání dat důležitých pro fungování…

Např. Do uzavření okna prohlížeče

Např. jde o cookie z našeho webu

Analytické cookies

 

používáme k vyhodnocování návštěvnosti stránek a chování návštěvníků na našich stránkách, např. jak dlouho jste na které stránce a jak často se k nám vracíte. Na základě toho pak stránky vylepšujeme

tvalý

 

Reklamní cookies


 

 

nám pomáhají zjistit, co vás zajímá a na základě toho pak správně zacílit reklamu na našich stránkách, abychom vám nenabízeli něco, o co vůbec nestojíte.

90 dní

 
         
         


 

5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti avm.group@seznam.cz, Záběhlická 1721/41, Záběhlice, 106 00 Praha 10

 

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. Poskytovatel softwaru lpgenerator.ru

 2. Agentura (žádna)

 3. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

7 7.Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • na přenositelnost údajů,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.